Kurullar

Onursal Başkan
Yener TEMELLİ
Prof. Dr.
Sempozyum Başkanı
Fuat BİLGİLİ
Doç. Dr.

Düzenleme Kurulu

Yener TEMELLİ
Prof. Dr.
Ekin AKALAN
Prof. Dr.
Fuat BİLGİLİ
Doç. Dr.
Feride BİLİR
Uzm. Fzt.